@import((rwml-menu))

Solistenprijs NOS Meervaart Jazz Festival, Eerste prijs Festival International de Jazz van Sorgues (Zuid-Frankrijk), radio en televisie opnames door NOS, VPRO, VARA, TROS, KRO, NCRV, Eurojazz, pianist in Dick de Graaf septet, Eric van der Westen oktet, Ton van der Geijn kwintet, Gé Bijvoet trio, begeleide o.a. Bob Malach, Tony Lakatos, Gary Thomas, CoCo York, Annette Lowman en Renze Ferwerda, Masha Bijlsma, Marjol Flore en Joke Bruijs, is te horen op de CD's 'November', 'Polder', 'Heartbeat', en 'Butterfly Blues' van Dick de Graaf, 'Working dreamer' van Eric van der Westen, 'School's out' van Ton van der Geijn, 'Dichterbij' van Renze Ferweda, 'Winds of Change' en 'Lebo' van Masha Bijlsma, zijn cd 'DutZ' en laatste solo piano cd 'Tzitter', docent aan het conservatorium van Utrecht, de HKU, schreef muziek bij talloze video- en filmprodukties, etcetera....
DutZ Studio: Gé Bijvoet startte zijn DutZ cd Label in 1996 met het uitkomen van de eerste cd DutZ, Dutz Studio ligt direct in het verlengde van de tweede cd Tzitter en startte in 2012. Alhoewel gespecialiseerd in het opnemen van akoestische muziek in het bijzonder is de editing en mastering een belangrijk onderdeel van het proces.Nieuwe Solo, duo en trio projecten in de maak voor 2017.

Gé Bijvoet Solo

Stacks Image 2220

Als vervolg op de CD Tzitter maar ook als persoonlijke uitdaging heeft Gé Bijvoet altijd de uitdaging gevonden in het spelen van Solo Piano.

Gé Bijvoet and Friends

Stacks Image 2229

Verschillende Duo's hebben in het verleden veel samen gewerkt.
Voorbeelden vinden we terug op de CD's Spark en Free Hij is daar te horen in duo met saxofonist Ad Colen.
Een heel andere setting is die met gitarist Wim Bronnenberg.

DutZ Trio

Stacks Image 2238

Een nieuw trio in wording, het DutZ Trio.
Soloist Prize NOS Meervaart Jazz Festival, First Prize International Jazz Festival of Sorgues (South France), Radio and TV Recordings by NOS, VPRO, VARA, TROS, KRO, NCRV, Eurojazz, Pianist in Dick de Graaf Septet, Eric van der Westen Octet, Ton van der Geijn Quintet, Gé Bijvoet Trio, accompanied by Bob Malach, Tony Lakatos, Gary Thomas, CoCo York, Annette Lowman and Renze Ferwerda, Masha Bijlsma, Marjol Flore and Joke Bruijs, can be heard on the CD's 'November' , 'Polder', 'Heartbeat', and 'Butterfly Blues' by Dick de Graaf, 'Working Dreamer' by Eric van der Westen, 'School's Out' by Ton van der Geijn, 'Closer' by Renze Ferweda, 'Winds of Change' 'And' Lebo 'by Masha Bijlsma, his CD' DutZ 'and last solo piano cd' Tzitter ', lecturer at Utrecht Conservatory, the HKU, wrote music on numerous video and film productions, etc.
DutZ Studio: Gé Bijvoet started his DutZ CD Label in 1996 with the release of the first CD DutZ, Dutz Studio is immediately in line with the second CD Tittel and started in 2012. Although specialized in recording acoustic music in particular is Editing and mastering are an important part of the process.New Solo, Duo and Trio projects starting up in 2017.

Gé Bijvoet Solo

Stacks Image 2258

As a sequel to the CD Twitter, but also as a personal challenge, Gé Bijvoet has always found the challenge in playing Solo Piano.

Gé Bijvoet and Friends

Stacks Image 2267

Different Duo's have worked together in the past.
Examples are found on the CD's Spark and Free. He is heard in duo with saxophonist Ad Colen.
A whole different setting is that with guitarist Wim Bronnenberg.

DutZ Trio

Stacks Image 2276

A new trio in creation, the DutZ Trio.
© 2017 Pianist and composer Gé Bijvoet. Adress: Bosschendijk 45, 4731DB Oudenbosch, Netherlands. Phone: +(0)624692036 Contact Me